Yeni teşvik - çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerinde işsizlik sigortası primi işveren payı teşviki hakkında!!!!!

18.04.2019


 

 

 

SİRKÜLER   TARİHİ   :  02.01.2019

SİRKÜLER NO              :  2019/001

 

YENİ TEŞVİK - ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN VE ONDAN FAZLA ÇALIŞANI BULUNAN İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN PAYI TEŞVİKİ HAKKINDA!!!!!

 

Yayınlanan yeni Tebliğ ile  Üç yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerine sağlanacak işsizlik sigortası primi işveren payı teşvikinden yararlanılabilecektir.

Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde de teşvik kapsamındadır.Teşvik süresi 3 Yıldır.

Teşvikten Yararlanma Şartları

a) İşyerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması

b) İşverenin Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda ondan fazla çalışanı bulunması (En az 11 Çalışan)

c) Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi.

ç) İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması şarttır.

 

Teşvikten Yararlanmaya Esas Şartların Sağlanması Gereken Üç Yıllık Süre Hesabı

Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken süre, teşvikten yararlanmaya başlanılacak takvim yılından bir önceki yılın son ayından/döneminden başlanılarak geriye doğru üç yıl olarak hesaplanır.

 

Teşvikten Yararlanma Süresi

Teşvikten yararlanma süresi, işyerinin teşvikten yararlanmaya esas şartları sağladığı üç yıllık süreyi takip eden takvim yılından geçerli olmak üzere üç yıldır.

 

 

Devamè

 

 

 

 

Çalışan Sayısının Hesaplanması (Şart En Az 11 Çalışan)

Çalışan sayısının hesabında, aynı işveren tarafından Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.

Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde alt işverenin çalışanları asıl işverenin toplam çalışan sayısına veya asıl işverenin çalışanları alt işverenin toplam çalışan sayısına dahil edilmez.

 İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar, toplam sigortalı sayısına dahil edilir.

Başvuru   

Teşvikten yararlanmak isteyen işverenler için başvuru şartı bulunmamaktadır.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek yoktur.

İşyerinin, teşvikten yararlanılacak takvim yılından önceki üç yıl süreyle aranılan tüm şartları sağlayıp sağlamadığı kurum sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edilecektir. İşyerinin söz konusu şartları sağladığının tespit edilmesi durumunda,  işveren takip eden takvim yılından itibaren üç yıl süreyle bu teşvikten yararlanabilecektir.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla;

Serkan YILDIZ

Mali Müşavir

SPK –KGK Bağımsız Denetçi

Detaylı bilgi için : bilgi@yildizmm.com


Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde Platin Tower No: 40 Çankaya / ANKARA

Tel: 0 312 417 58 53 - 0 312 417 74 72

Fax: 0 312 418 55 83

www.yildizmm.com

bilgi@yildizmm.com